PRE KOHO JE URČENÝ?

Motivačný program je určený pre skupinu: Plavci / 1 / 2A / 2B / 3A / 3B / 3C / 3D / 3E. Cieľom motivačného programu je povzbudzovať plavcov v tréningovom procese a reprezentáciou klubu na pretekoch. Ďalej plavcov motivovať k lepším výsledkom a tu následne odmeniť.

TYP SÚŤAŽE

KRÁTKODOBÁ MESAČNÁ SÚŤAŽ - Ktorá spočíva vo vyhlasovaní plavca mesiaca podľa predom určených kritérií. 5 najlepších plavcov zo skupiny je následne odmenených bodmi, ktoré zbiera do ročnej súťaže.

DLHODOBÁ ROČNÁ SÚŤAŽ - V ktorej rovnako ako v mesačnej súťaži plavci zbierajú body podľa predom určených kritérií. Nazbierane body následne premenia na peniaze 1 bod = 0,04€. Za tie si následne môže kúpiť klubové oblečenie alebo ich čerpať na klubové akcie (sústredenia, tábory).

MESAČNÉ BODOVANIE

DOCHÁDZKA - Každý absolvovaný plavecký tréning: 2 body, každý absolvovaný suchý tréning: 2 body
SNAHA - Tréner subjektívne hodnotí každý tréning, za ktorý môže plavec získať 1 bod
OSOBNÉ REKORDY - Každý nový zaplávaný osobný rekord na pretekoch je ohodnotený 1 bodom

ROČNÉ BODOVANIE

MESAČNÉ HODNOTENIE - 1.miesto - 50 bodov, 2.miesto - 40 bodov, 3.miesto - 30 bodov, 4.miesto - 20 bodov, 5.miesto - 10 bodov
REPREZENTÁCIA KLUBU NA SÚŤAŽIACH - 10 bodov
PREKONANIE KLUBOVÉHO REKORDU - 50 bodov
ZARADENIE DO ÚTVARU TALENTOVANEJ MLÁDEŽE - 500 bodov
ZARADENIE DO REPREZENTÁCIE - 1000 bodov
ÚČASŤ NA MAJSTROVSTVÁCH SR A ÚSPECHY
Majstrovstvá SR SENIOROV: Zlato - 1500 bodov, Striebro - 1000 bodov, Bronz - 500 bodov
Majstrovstvá SR JUNIOROV: Zlato - 1000 bodov, Striebro - 750 bodov, Bronz - 500 bodov
Majstrovstvá SR ŽIAKOV: Zlato - 500 bodov, Striebro - 300 bodov, Bronz - 150 bodov

PODMIENKY PRE ÚČASŤ

Uhradené všetky mesačné platby, registrácia v SPF a účasť minimálne na 4 pretekoch v sezóne 2023/2024 (Od Septembra 2023 do Júna 2024)