PRE KOHO JE URČENÝ?

Motivačný program je určený pre skupinu: Plavci / 1 / 2A / 2B / 3A / 3B / 3C / 3D / 3E. Cieľom motivačného programu je povzbudzovať plavcov v tréningovom procese a reprezentáciou klubu na pretekoch. Ďalej plavcov motivovať k lepším výsledkom a tu následne odmeniť.

TYP SÚŤAŽE

KRÁTKODOBÁ MESAČNÁ SÚŤAŽ - Ktorá spočíva vo vyhlasovaní plavca mesiaca podľa predom určených kritérií. 5 najlepších plavcov zo skupiny je následne odmenených bodmi, ktoré zbiera do ročnej súťaže.

DLHODOBÁ ROČNÁ SÚŤAŽ - V ktorej rovnako ako v mesačnej súťaži plavci zbierajú body podľa predom určených kritérií. Nazbierane body následne premenia na peniaze 1 bod = 0,04€. Za tie si následne môže kúpiť klubové oblečenie alebo ich čerpať na klubové akcie (sústredenia, tábory).

MESAČNÉ BODOVANIE

DOCHÁDZKA - Každý absolvovaný plavecký tréning: 2 body, každý absolvovaný suchý tréning: 2 body
SNAHA - Tréner subjektívne hodnotí každý tréning, za ktorý môže plavec získať 1 bod
OSOBNÉ REKORDY - Každý nový zaplávaný osobný rekord na pretekoch je ohodnotený 1 bodom

ROČNÉ BODOVANIE

MESAČNÉ HODNOTENIE - 1.miesto - 50 bodov, 2.miesto - 40 bodov, 3.miesto - 30 bodov, 4.miesto - 20 bodov, 5.miesto - 10 bodov
REPREZENTÁCIA KLUBU NA SÚŤAŽIACH - 10 bodov
PREKONANIE KLUBOVÉHO REKORDU - 50 bodov
ZARADENIE DO ÚTVARU TALENTOVANEJ MLÁDEŽE - 500 bodov
ZARADENIE DO REPREZENTÁCIE - 1000 bodov
ÚČASŤ NA MAJSTROVSTVÁCH SR A ÚSPECHY
Majstrovstvá SR SENIOROV: Zlato - 1500 bodov, Striebro - 1000 bodov, Bronz - 500 bodov
Majstrovstvá SR JUNIOROV: Zlato - 1000 bodov, Striebro - 750 bodov, Bronz - 500 bodov
Majstrovstvá SR ŽIAKOV: Zlato - 500 bodov, Striebro - 300 bodov, Bronz - 150 bodov

PODMIENKY PRE ÚČASŤ

Uhradené všetky mesačné platby, registrácia v SPF a účasť minimálne na 4 pretekoch v sezóne 2023/2024 (Od Septembra 2023 do Júna 2024)

SKUPINA: PLAVCI BODY
1. MALACHOVSKÝ Daniel 727b
2. BALÁŽ Šimon 409b
3. DOLINSKÝ Jakub 374b
4. BÚRY Dominik 87b
5. KOVÁČIKOVÁ Lenka 47b

SKUPINA: 1 BODY
1. JANCURA Oliver 114b
2. KONÔPKOVÁ Danka 98b
3. ŠEDÍKOVÁ Dorota 82b
4. STREZENICKÁ Bianka 67b
5. HRYSHCHENKO Hlieb 36b

SKUPINA: 2A BODY
1. ĎURIANĆÍK Lukáš 77b
2. LUBELLAN Damian 66b
3. CHOMOVÁ Amália 55b
4. MALAGA Matthew 44b
5. FOLLNER Nina 29b

* V skupinách 2B / 3A / 3B / 3C / 3D / 3E - neboli zatiaľ splnené podmienky pre zaradenie do programu, nakoľko nieje 5 plavcov registrovaných v SPF / neúčasť na pretekoch.

SKUPINA: PLAVCI BODY
1. DOLINSKÝ Jakub 505b
2. MALACHOVSKÝ Daniel 446b
3. BALÁŽ Šimon 336b
4. BÚRY Dominik 147b
5. KOVÁČIKOVÁ Lenka 0b

SKUPINA: 1 BODY
1. KONÔPKOVÁ Danka 176b
2. JANCURA Oliver 152b
3. ŠEDÍKOVÁ Dorota 84b
4. HRYSHCHENKO Hlieb 70b
5. FOLLNER Nina 54b

SKUPINA: 2A BODY
1. ONDRUŠKOVÁ Nela 246b
2. ĎURIANČÍK Lukáš 174b
3. LUBELLAN Damian 122b
4. MALAGA Matthew 104b
5. CHOMOVÁ Amália 92b

* V skupinách 2B / 3A / 3B / 3C / 3D / 3E - neboli zatiaľ splnené podmienky pre zaradenie do programu, nakoľko nieje 5 plavcov registrovaných v SPF / neúčasť na pretekoch.

SKUPINA: PLAVCI BODY
1. MALACHOVSKÝ Daniel 338b
2. DOLINSKÝ Jakub 248b
3. BALÁŽ Šimon 129b
4. KOVÁČÍKOVÁ Lenka 79b
5. BÚRY Dominik 54b

SKUPINA: 1 BODY
1. ŠEDÍKOVÁ Dorota 162b
2. HRYSHCHENKO Hlieb 102b
3. KONÔPKOVÁ Danka 90b
4. JANCURA Oliver 78b
5. STREZENICKÁ Bianka 66b

SKUPINA: 2A BODY
1. ĎURIANĆÍK Lukáš 231b
2. CHOMOVÁ Amália 177b
3. ONDRUŠKOVÁ Nela 114b
4. LUBELLAN Damian 72b
5. RUSKOVÁ Hana 50b

* V skupinách 2B / 3A / 3B / 3C / 3D / 3E - neboli zatiaľ splnené podmienky pre zaradenie do programu, nakoľko nieje 5 plavcov registrovaných v SPF / neúčasť na pretekoch.

SKUPINA: PLAVCI BODY
1. DOLINSKÝ Jakub 3349b
2. MALACHOVSKÝ Daniel 1578b
3. BALÁŽ Šimon 224b
4. KOVÁČIKOVÁ Lenka 50b
5. BÚRY Dominik 24b

SKUPINA: 1 BODY
1. ŠEDÍKOVÁ Dorota 294b
2. JANCURA Oliver 231b
3. HRYSHCHENKO Hlieb 61b
4. JANCUROVÁ Linda 45b
5. KONÔPKOVÁ Danka 28b

SKUPINA: 2A BODY
1. ĎURIANĆÍK Lukáš 327b
2. LUBELLAN Damian 178b
3. ONDRUŠKOVÁ Nela 166b
4. CHOMOVÁ Amália 93b
5. KONÔPKOVÁ Michaela 79b

* V skupinách 2B / 3A / 3B / 3C / 3D / 3E - neboli zatiaľ splnené podmienky pre zaradenie do programu, nakoľko nieje 5 plavcov registrovaných v SPF / neúčasť na pretekoch.

SKUPINA: PLAVCI BODY
1. KOVÁČIKOVÁ Lenka 110b
2. MALACHOVSKÝ Daniel 90b
3. BALÁŽ Šimon 77b
4. DOLINSKÝ Jakub 60b
5. BÚRY Dominik 34b

SKUPINA: 1 BODY
1. ŠEDÍKOVÁ Dorota 90b
2. KONÔPKOVÁ Danka 73b
3. BALOGHOVÁ Alexandra 62b
4. STREZENICKÁ Bianka 50b
5. HRYSHCHENKO Hlieb 36b

SKUPINA: 2A BODY
1. LUBELLAN Damian 76b
1. ĎURIANĆÍK Lukáš 76b
1. ONDRUŠKOVÁ Nela 76b
4. MALAGA Matthew 44b
5. KONÔPKOVÁ Michaela 28b

* V skupinách 2B / 3A / 3B / 3C / 3D / 3E - neboli zatiaľ splnené podmienky pre zaradenie do programu, nakoľko nieje 5 plavcov registrovaných v SPF / neúčasť na pretekoch.

SKUPINA: PLAVCI BODY
1. MALACHOVSKÝ Daniel 476b
2. KONÔPKOVÁ Danka 121b
3. KOVÁČIKOVÁ Lenka 107b
4. DOLINSKÝ Jakub 93b
5. BÚRY Dominik 78b

SKUPINA: 1 BODY
1. BALOGHOVÁ Alexandra 233b
2. HRYSHCHENKO Hlieb 105b
3. STREZENICKÁ Bianka 92b
4. JANCUROVÁ Linda 69b
5. ŠEDÍKOVÁ Dorota 55b

SKUPINA: 2A BODY
1. KONÔPKOVÁ Michaela 206b
1. CHOMOVÁ Amália 179b
1. ONDRUŠKOVÁ Nela 128b
4. ĎURIANĆÍK Lukáš 78b
5. LUBELLAN Damian 67b

* V skupinách 2B / 3A / 3B / 3C / 3D / 3E - neboli zatiaľ splnené podmienky pre zaradenie do programu, nakoľko nieje 5 plavcov registrovaných v SPF / neúčasť na pretekoch.