PRÍPRAVKA / SKUPINA 1

Kurz prebieha na krytej plavárni Štiavničky. Cieľom skupiny je osvojiť si všetky plavecké spôsoby a zvyšovanie fyzickej kondície. Táto skupina je zameraná na výchovu mládeže pre výkonnostné plávanie, hľadanie talentov, zúčastňovanie sa plaveckých pretekov. Počet miest je obmedzený na 12 detí, tak využite ponuku plávať s našimi kvalifikovanými trénermi.
Kurz je vhodný pre deti, ktoré:
- zvládnu preplávať minimálne 200m
- ovládajú plavecké spôsoby: Kraul, Prsia, Znak
- povinná účasť na pretekoch

SKUPINA 2A/2B

Kurz prebieha na krytej plavárni Štiavničky. Cieľom skupiny je osvojiť si a zdokonalovať 3 plavecké spôsoby: znak, prsia, kraul ako aj zvyšovanie fyzickej kondície. Počet miest je obmedzený na 12 detí.
Kurz je vhodný pre deti, ktoré:
- zvládnu preplávať minimálne 100m
- ovládajú plavecké spôsoby: Kraul, Prsia
Cieľom skupiny je:
- osvojenie si ďalších plaveckých spôsobov
- zlepšovanie techniky
- povinná účasť na pretekoch

SKUPINA 3A/3E

Kurz prebieha na krytej plavárni Štiavničky. Cieľom skupiny je osvojiť si 2 plavecké spôsoby: kraul, prsia a súvisle preplávať 25-50m. Počet miest je obmedzený na 12 detí.
Kurz je vhodný pre deti, ktoré:
- sa vedia ponoriť pod vodu
- ovládajú splývavú polohu na vode
- samostatne súvisle preplávajú 50m
- ovládajú kraulové, znakové a prsiarske nohy a paže
Cieľom skupiny je:
- osvojenie si ďalších plaveckých spôsobov
- zlepšovanie techniky
- povinná účasť na pretekoch

SKUPINA 3B/3C/3D/3F

Kurz prebieha na krytej plavárni Štiavničky. Cieľom skupiny je osvojiť si 2 plavecké spôsoby: kraul, prsia a súvisle preplávať 25-50m. Počet miest je obmedzený na 12 detí.
Kurz je vhodný pre deti, ktoré:
- sa vedia ponoriť pod vodu
- ovládajú splývavú polohu na vode
- samostatne súvisle preplávajú 25m
- ovládajú kraulové, znakové a prsiarske nohy a paže
Cieľom skupiny je:
- osvojenie si ďalších plaveckých spôsobov
- zlepšovanie techniky
- dobrovoľná účasť na pretekoch

SKUPINA 4A

Kurz prebieha na krytej plavárni Štiavničky. Cieľom skupiny je osvojiť si 2 plavecké spôsoby: kraul, prsia. Počet miest je obmedzený na 15 detí.
Kurz je vhodný pre deti, ktoré:
- sú vo veku od 10 - 14 rokov
- sa vedia ponoriť pod vodu
- ovládajú splývavú polohu na vode
- samostatne súvisle preplávajú 50m
- ovládajú kraulové, prsiarske nohy a paže
- spĺňajú podmienky do skupiny 3, ale chcú plávať len 1x do týždňa
- hľadajú doplnkový šport
Cieľom skupiny je:
- osvojenie si ďalších plaveckých spôsobov
- zlepšovanie techniky

SKUPINA 4B/4C/4D

Kurz prebieha na krytej plavárni Štiavničky. Cieľom skupiny je súvisle preplávať 25 metrov s pomôckami / bez pomôcok. Počet miest je obmedzený na 25 detí.
Táto skupina nieje len pre neplavcov. Skupina je v rámci dráhy rozdelená na 3 časti: na 10m sú neplavci, od 10 - 25m sú pokročilejší a od 25 - 50m sú plavci.
Kurz je vhodný pre deti, ktoré:
- sa boja vody
- nevedia ponoriť hlavu, fúkať bublinky do vody
- nevedia splývať na vode
- neovládajú samostatné plávanie
- zvládajú plávať len s plaveckými pomôckami
- spĺňajú podmienky do skupiny 3, ale chcú plávať len 1x do týždňa
- hľadajú doplnkový šport
Cieľom skupiny je:
- osvojenie si ďalších plaveckých spôsobov
- zlepšovanie techniky

SKUPINA 5A/5B

Kurz prebieha na krytej plavárni Štiavničky v nezmenených časoch: Sobota: 09:00 - 10.00 a 10:15 - 11:15. Počet miest je obmedzený na 25 detí.
Táto skupina nieje len pre neplavcov. Skupina je v rámci dráhy rozdelená na 3 časti: na 10m sú neplavci, od 10 - 25m sú pokročilejší a od 25 - 50m sú plavci.
Kurz je vhodný pre deti, ktoré:
- sa boja vody
- nevedia ponoriť hlavu, fúkať bublinky do vody
- nevedia splývať na vode
- neovládajú samostatné plávanie
- zvládajú plávať len s plaveckými pomôckami
- všetky skupiny, ktoré majú záujem plávať v soboty
- hľadajú doplnkový šport
Cieľom skupiny je:
- osvojenie si ďalších plaveckých spôsobov
- zlepšovanie techniky

SKUPINA 6A/6B

Kurz prebieha na krytej plavárni Štiavničky. Cieľom skupiny je odstrániť strach z vodného prostredia a súvisle preplávať 10 metrov s pomôckami / bez pomôcok. Počet miest je obmedzený na 5 detí.
Kurz je vhodný pre deti, ktoré:
- sú vo veku od 4 - 6 rokov
- sa boja vody
- nevedia ponoriť hlavu, fúkať bublinky do vody
- nevedia splývať na vode
- neovládajú samostatné plávanie

DNI A ČASY KURZOV
DEŇ 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00
PONDELOK 3C 2A 1
2B
UTOROK 3D 3A 1
3E 3B
3F 4A
6A
STREDA 2A 2B 4B
ŠTVRTOK 3C 3A 1
3E 3B
3F 4C
6B
PIATOK 3D 2A 1
2B
4D
DEŇ 09:00 - 10:00 10:15 - 11:15
SOBOTA 5A 5B

* Ceny kurzov jednotlivých skupín nájdete v sekcií Ponuka kurzov - Kurzy plávania pre deti. V prípade záujmu je potrebné vyplniť PRIHLÁŠKU DO KURZU. Poprosíme podrobne si prečítať, že súhlasíte s našími PRAVIDLAMI A PODMIENKAMI

Predcházajúci článokVideá z kurzov plávania
Ďaľší článokKurzy plávania pre dospelých